Iragarpenak eta deiak

 

 2020ko apirilaren 2ko bileran, Euskadiko Eskola Kontseiluaren Batzorde Iraunkorrak irizpen hauek  onartu zituen:

20/05 Irizpena, Euskal Autonomia Erkidegoko Inguru-giroarekiko Irakasbideen Hezkuntza eta Ikerketarako Ikastegietako (Ingurugela) lanpostu-zerrenda onartzen duen otsailaren 13ko 28/2001 Dekretua aldatzeko dekretu proiektuari buruzkoa.

 

20/06 Irizpena, Helduentzako Oinarrizko Hezkuntzako curriculuma zehazten duen eta Euskal Autonomi Erkidegoan ezartzen duen Dekretu Proiektuari buruzkoa.